QĐ Thành lập các lớp Tiếng Anh B, Tiếng Anh GTCB, Ứng dụng CNTTCB đợt tháng 5 năm 2017

QĐ Thành lập các lớp Tiếng Anh B, Tiếng Anh GTCB,  Ứng dụng CNTTCB tháng 5 năm 2017 theo quyết định thành lập số 719/QĐ-ĐHNLBG-NNTH của Hiệu trưởng ngày 24 tháng 5 năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm!

thịt chua thanh sơn