Lịch thi và danh sách phòng thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ ngày 12/11/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

1252. TB lịch thi và danh sách phòng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 12.11.2022