Lịch thi và danh sách phòng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày 07/05/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

2. TB lịch thi và danh sách phòng thi A2 07.5.2022

Attachments