Lịch thi và danh sách phòng thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ ngày 04/11/2023

Chi tiết xem file đính kèm!

1145. TB lịch thi và danh sách phòng thi NGOAI NGU BAC 3 ngày 04.11.2023