Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 26&27/9/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

844 TB lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, 19-9-2020