Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 25/05/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

39. Thông báo Lịch thi và danh sách phòng thi đợt thi ngày 25.5.2022