Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 24,25/7/2021

Chi tiết xem file đính kèm!

 

574 TB lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, 24,25.7.2021