Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 23,24/4/2021

Chi tiết xem file đính kèm!

301 Kế hoạch thi CNTTCB n gày 23,24.4.2021