Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 10,11/12/2021

Chi tiết xem file đính kèm!

40 TB lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp CC UDCNTT CB 10,11.12.2021