Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 04&05/7/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

572 TB lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, đợt thi ngày 04,05-7-2020