Lịch khai giảng các lớp Tiếng Anh, CNTTCB đợt tháng 3-5 năm 2020

Chi tiết xem file đính kèm!

Lịch khai giảng Tiếng Anh A2, CNTTCB tháng 3-5 năm 2020