Lịch khai giảng các lớp Ngoại ngữ, lớp kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản đợt tháng 4-2021

Chi tiết xem file đính kèm!

Lịch khai giảng các lớp Ngoại ngữ, lớp kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản đợt tháng 4-2021