Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB ngày 24/4/2022

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ cô Trần Thị Mơ, SĐT: 0383.146.430 trước 10h00 ′ sáng thứ tư ngày 28/4/2022”

 

KẾT QUẢ THI ƯDCNTTCB 24.04.2022 chuẩn

Attachments