Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB ngày 17,18/12/2022

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ cô Trần Thị Mơ, SĐT: 0383.146.430 trước 10h00 ′ sáng thứ tư ngày 28/12/2022”

KET QUA THI UDCNTTCB NGAY 17.18.12.2022

Attachments