Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB ngày 06,07,08 tháng 03 năm 2020

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Ngọc Quang, SDĐ: 0972.298.612 trước 16h00’ thứ Ba ngày 24/03/2020”

 

6. KẾT QUẢ THI ƯDCNTTCB 06,07,08.03.2020

Attachments