Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB ngày 01&02/4/2023

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ cô Trần Thị Mơ, SĐT: 0383.146.430 trước 10h00 ′ sáng thứ năm ngày 13/4/2023”

6. KET QUA THI UDCNTTCB 02.4.2023

Attachments