Danh sách thí sinh được cấp chứng nhận Ngoại ngữ A2 thi ngày 13/11/2021

Chi tiết xem file đính kèm!

839 QĐ cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ A2 đợt thi ngày 13.11.2021