Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ Tin học B thi ngày 30/1/2016

Chi tiết xem file đính kèm!