Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 23,24,25/12/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

24. QD PHE DUYET va CAP CHUNG CHI – UDCNTTCB 23,4,25.12.2022

DANH SACH THI SINH DU DK CAP CC UDCNTTCB 23.24.25.12.2022