Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 23,24/10/2021

Chi tiết xem file đính kèm!

788 QĐ PHÊ DUYỆT KQ và CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 23,24.10.2021