Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 19,20,21.6.2020

Chi tiết xem file đính kèm!

 

328 QĐ vv cấp chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản thi ngày 19,20,21 tháng 6 năm 2020 nén

7. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 19-21.6.2020