Tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo In
Thứ hai, 29/06/2020 14:57

Nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật, năm 2020, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang sẽ tiến hành đánh giá các chương trình đào tạo. Để chuẩn bị triển khai hiệu quả hoạt động này, trong 2 ngày 27-28/6/2020, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang tổ chức Tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

ThS. Nguyễn Việt Đức – Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đào tạo thông qua nội dung chương trình Tập huấn


Báo cáo viên của Chương trình Tập huấn là TS. Phạm Văn Hùng – Chuyên gia Kiểm định chất lượng, Trưởng ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Thái Nguyên cùng các thành viên của Ban.

Dự buổi tập huấn có, PGS.TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Mai Thị Huyền – Phó Hiệu trưởng; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng, Phó các Bộ môn và thành viên các Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo của Nhà trường.

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi Tập huấn


Phát biểu tại buổi Tập huấn, PGS.TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm định chất lượng, tự đánh giá chương trình đào tạo của Nhà trường. Hiệu trưởng đề nghị tất cả các đơn vị tham gia tập huấn phải nghiêm túc và tuân thủ quy trình đào tạo để nắm rõ những kiến thức cơ bản về công tác tự đánh giá Chương trình đào tạo. Mục tiêu của việc đánh giá nội bộ là các khoa, các bộ môn phụ trách các ngành viết lại được chuẩn đầu ra cho ngành đào tạo của mình và là căn cứ để Nhà trường điều chỉnh các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.


TS. Pham Văn Hùng - Chuyên gia Kiểm định chất lượng, Trưởng ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Thái Nguyên giới thiệu về nội dung chương trình Tập huấn


Tại buổi tập huấn, TS. Pham Văn Hùng - Chuyên gia Kiểm định chất lượng, Trưởng ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Thái Nguyên đã giới thiệu về nội dung hoạt động tập huấn, sơ lược về bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo thông tư số 04/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.


ThS. Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Trưởng ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Thái Nguyên trình bày nội dung chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo


Trong khuôn khổ của Chương trình Tập huấn, báo cáo viên đã trình bày 07 chuyên đề về đánh giá chương trình đào tạo gồm: Khái niệm về chất lượng, đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng; Chuẩn đầu ra, phương pháp xây dựng chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội; Thiết kế chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra; Đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Cách xây dựng kế hoạch tự đánh giá và thu thập thông tin minh chứng phục vụ cho tự đánh giá chương trình đào tạo; Cách thức viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn đánh giá; Xây dựng kế hoạch cải thiện sau đánh giá và đón đoàn đánh giá ngoài.


 

 

 

 

Các nhóm chuyên môn tiến hành trao đổi, thảo luận


Sau mỗi chuyên đề, 5 nhóm gồm Khoa Nông học, Kinh tế - Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Công nghệ thực phẩm và Chăn nuôi – Thú y đã tiến hành trao đổi, thảo luận và thực hành các nội dung tự đánh giá nhằm rà soát lại chương trình đào tạo hiện có, từ đó sẽ phát hiện được những điểm đạt tiêu chuẩn và những điểm cần sửa chữa, bổ sung để tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

Chương trình Tập huấn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực từ các cán bộ, giảng viên của Nhà trường. Sau khi kết thúc lớp Tập huấn, bằng những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị, đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang sẽ tiếp tục vận dụng để tiến hành tự đánh giá các Chương trình đào tạo. Thông qua công tác đánh giá, Nhà trường sẽ đưa ra các quyết định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình đào tạo.

Trần Trang