Thông báo về việc đăng ký thi chứng chỉ Tiếng Anh B, CNTTCB đợt tháng 11 năm 2017

Chi tiết xem file đính kèm!