Thông báo đăng ký thi cấp chứng chỉ CNTT cơ bản đợt tháng 02 năm 2020

Chi tiết xem file đính kèm!

 

15 TB vv đăng ký thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 02-2020