QĐ Thành lập các lớp Tiếng Anh A2, Ứng dụng CNTTCB, Tiếng Anh trình độ B đợt tháng 9-11 năm 2018

Chi tiết xem file đính kèm!

1566 QD vv thanh lap cac lop Tieng Anh tuong duong trinh do A2, ky nang su dung CNTT co ban, lop Tieng Anh trinh do B dot thang 9-11 nam 2018