QĐ Thành lập các lớp Tiếng Anh A2, Ứng dụng CNTTCB đợt tháng 7-8 năm 2020

Chi tiết xem file đính kèm!

423 QĐ thành lập lớp tiếng Anh tương đương trình độ A2 và lớp kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản đợt tháng 7-8 năm 2020