QĐ Thành lập các lớp Ngoại ngữ, lớp kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản đợt tháng 9-2021

Chi tiết xem file đính kèm!

07 QĐ thành lập lớp kỹ năng sử dụng CNTT CB T9.2021

08 QĐ thành lập lớp Tiếng Anh A2 T9.2021

09 QĐ thành lập lớp Tiếng Trung Quốc HSK2 T9.2021