Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 30,31/10/2021

Chi tiết xem file đính kèm!

32 Lịch thi danh sách phòng thi 30,31.10.2021