Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 19,20,21/6/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

 

509 TB lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, đợt 19,20,21-6-2020_compressed