Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 17,18,19/9/2021

Chi tiết xem file đính kèm!

11 TB Lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ UDCNTT CB 17,18,19.9.2021