Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 14/8/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

Kế hoạch và DS phòng thi ngày 14.8.2020

Attachments