Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 14/11/2021

Chi tiết xem file đính kèm!

35 TB lịch thi và danh sách phòng thi cấp chứng chỉ UD CNTT CB 14.11.2021