Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày 07/5/2023

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ cô Trần Thị Mơ, SĐT: 0383.146.430 trước 10h00 ′ sáng thứ tư ngày  17/5/2023”

5. KET QUA THI 07.5.2023 NGOAI NGU B1

Attachments