Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB,Tiếng Anh B ngày 20&21 tháng 4 năm 2019

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Ngọc Quang, SDĐ: 0972.298.612 trước 09h00 sáng Thứ Năm ngày 02/5/2019”

Attachments