Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB ngày 23,24,25/12/2022

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ cô Trần Thị Mơ, SĐT: 0383.146.430 trước 10h00 ′ sáng thứ hai ngày 16/01/2023”

KET QUA THI UDCNTTCB 23,24,25.12.2022

Attachments