Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB ngày 03,04/12/2022

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ cô Trần Thị Mơ, SĐT: 0383.146.430 trước 10h00 ′ sáng thứ tư ngày 21/12/2022”

KET QUA UDCNTTCB 03.04.12.2022

 

Attachments