Kết quả kỳ thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh A2 ngày 26/5/2019

chi tiết xem file đính kèm!

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Ngọc Quang, SDĐ: 0972.298.612 trước 11h00 Thứ hai ngày 3/6/2019!

Attachments