Danh sách thí sinh được cấp chứng nhận năng lực Ngoại ngữ thi ngày 07/05/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

344 QĐ DANH SÁCH ĐỦ ĐK CẤP CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ, ĐỢT THI NGÀY 07.5.2022

DS ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC NGOẠI NGỮ THI 07.05.2022