Danh sách thí sinh được cấp chứng nhận đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày 07/05/2023

Chi tiết xem file đính kèm!

315 QD PHE DUYET KET QUA THI NGOAI NGU BAC 3 07.5.2023

Attachments