Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 26,27,28.6.2020

Chi tiết xem file đính kèm!

 

402 QĐ cấp chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản thi ngày 26,27,28.6.2020 (nén)

7. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 26-28.6.2020