Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 26,27,28.6.2020

Chi tiết xem file đính kèm!

 

402 QĐ cấp chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản thi ngày 26,27,28.6.2020-đã nén

7. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 26-28.6.2020