Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 23/4/2023

Chi tiết xem file đính kèm!

253. QD PHE DUYET va CAP CHUNG CHI – UDCNTTCB 23.4.2023

DANH SACH DU DK CAP CHUNG CHI UDCNTTCB 23.4

Attachments