Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 06/5/2023

Chi tiết xem file đính kèm!

337. QD PHE DUYET va CAP CHUNG CHI – UDCNTTCB 06.5.2023

DANH SACH DU DIEU KIEN CAP CHUNG CHI UDCNTTCB 06.05.2023

Attachments