Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 In
Thứ sáu, 21/06/2019 16:40

Ngày 21/6/2019 Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị có PGS. TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Bình Nhự - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, TS. Nguyễn Tuấn Điệp – Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể cán bộ, viên chức – người lao động Nhà trường.

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019


Hội nghị đã được nghe PGS.TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, về cơ bản các công việc được triển khai theo kế hoạch công tác năm đã ban hành. Điểm nổi bật trong hoạt động 6 tháng đầu năm đó là sự ra đời và đi vào hoạt động của của Trường THPT Thân Nhân Trung trực thuộc Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang; Cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự các đơn vị được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, giảm số phòng chức năng và kiện toàn một số đơn vị; Thực hiện chuyển giao giống, kỹ thuật trồng nho Hạ đen tại 6 tỉnh miền Bắc; Cán bộ viên chức các đơn vị trồng 3000m2 hoa, cây cảnh xung quanh khuôn viên trường. Bên cạnh những kết quả đạt được báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.  Trong phần phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm PGS.TS. Nguyễn Quang Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh các đơn vị trong toàn trường cần bám sát kế hoạch năm 2019 để triển khai có hiệu quả các hoạt động của đơn vị mình.

 

TS. Nguyễn Bình Nhự - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường thông báo về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học


Cũng tại Hội nghị TS. Nguyễn Bình Nhự - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường thông báo về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ VI thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2019.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành phần thảo luận

 

ThS. Nguyễn Chí Thành – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tuyển sinh – Dịch vụ trao đổi về vấn đề tuyển sinh Đại học

 

TS. Nguyễn Tuấn Dương – Trưởng phòng Đào tạo phát biểu về những khó khăn trong công tác quản lý đào tạo hiện nay

 

TS. Trần Đức Hoàn – Trưởng phòng Khoa học & HTQT góp ý về những bất cập trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 

TS. Diêm Đăng Huân – Hiệu trưởng Trường THPT Thân Nhân Trung trình bày một số đề xuất kiến nghị

 

TS. Nguyễn Tuấn Điệp – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu


Trong phần trao đổi, thảo luận các đại biểu đều nhất trí cao với nội dung dự thảo báo cáo. Trên tinh thần trao đổi thẳng thắn các đại biểu đã đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác tuyển sinh; tổ chức đào tạo – thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên đại học chính quy; nên có những chế độ ưu đãi đối với cán bộ - giảng viên có kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; mở thêm các ngành học mà xã hội đang có nhu cầu cao như cao học Thú y; tạo sự khác biệt giữa Trường THPT Thân Nhân Trung với các Trường THPT trên địa bàn qua hoạt động khoa học công nghệ…

Kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Quang Hà – Bí thư Đảng ủy ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã thông báo những nội dung chính trong kết luận của Thanh tra Bộ Nông nghiệp & PTNT đối với Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang./.

Trần Trang