Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2019 In
Thứ tư, 09/01/2019 08:30

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2019 như sau: Bậc Đại học 750 chỉ tiêu,  bậc Cao đẳng 60 chỉ tiêu