MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo Sinh viên  có kiến thức để thực hiện các công việc về kế toán – tài chính trong các loại hình doanh nghiệp và các lĩnh vực khác trong nền kinh tế, chuyên môn về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán ngân sách, kiểm toán, thuế  . . .

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kinh doanh dịch vụ, ngân hàng, cơ quan tài chính, kiểm toán, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo. Chuyên gia tư vấn và các công việc độc lập về kế toán, kiểm toán, tài chính; tự mở công ty kinh doanh các lĩnh vực

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Bạn có thể xét tuyển vào ngành Kế toán tại BAFU bằng 02 phương thức:

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
Xét tuyển theo kết quả

kỳ thi THPT quốc gia

Xét tuyển theo học lực 

Trung học phổ thông

– Tốt nghiệp THPT;

– Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tổ hợp môn xét tuyển (bao gồm cả điểm ưu tiên) đạt từ 15,0 trở lên

– Tốt nghiệp THPT;

– Điểm trung bình học tập 5 học kỳ THPT (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 của lớp 12) đạt từ 6,0 điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên) hoặc tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 23,0 điểm (01 môn chính nhân hệ số 2).

 BẰNG CẤP

 Hoàn tất tất cả các môn học trong toàn khóa học, sinh viên sẽ được nhận bằng cử nhân kế toán do trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang cấp theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo.