ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT
 1. Họ và tên(*)
  Nhập họ tên
 2. Ngày Sinh (dd/mm/yyyy)(*)
  Nhập ngày sinh
 3. Giới Tính(*)
  Nhập giới tính
 4. E-mail
  Nhập Email
 5. Số điện thoại(*)
  Nhập số điện thoại
 6. Chứng minh thư ND(*)
  Invalid Input
 7. Địa chỉ liên hệ(*)
  Nhập địa chỉ
  Ghi rõ đ/c nhận thư
 8. Khu vực(*)
  Chọn khu vực
 9. Đối tượng ưu tiên(*)
  Chọn đối tượng ưu tiên
 10. Chọn bậc học(*)
  Chọn bậc học
 11. Ngành xét tuyển(*)
  Chọn ngành đăng ký
 12. ĐTB cả năm lớp 10(*)
  Nhập ĐTB
 13. ĐTB cả năm lớp 11(*)
  Nhập ĐTB
 14. ĐTB cả năm lớp 12(*)
  Nhập ĐTB
 15. Năm tốt nghiệp(*)
  Nhập năm tốt nghiệp
 16.   
 17. LƯU Ý: Nhà trường sẽ căn cứ vào những thông tin trong bản đăng ký xét tuyển trực tuyến của thí sinh để xét tuyển và gửi thư mời học cho thí sinh theo đường bưu điện. Thí sinh vẫn phải nộp hồ sơ tuyển sinh cho Nhà trường theo quy định.

HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ

Trung tâm TT- Thư viện - Tầng 2, Nhà B1
Hotline: 0985 84 55 64
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen