MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

    Ngành quản lý đất đai đào tạo Sinh viên có năng lực kiến thức chuyên môn hiện đại trong quản lý sử dụng đất đai và tài nguyên môi trường; Công nghệ địa chính; Quản lý nhà nước về đất đai; Thị trường bất động sản . . .

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các đơn vị quản lý nhà nước về đất đai từ địa phương đến TW như: Địa chính xã, phòng Tài nguyên môi trường các huyện – thành phố, sở Tài nguyên môi trường các tỉnh, trung tâm phát triển quỹ đất, trung tâm quy hoạch, các công ty tư nhân hoặc nhà nước về  trắc địa và đo đạc bản đồ,…

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Bạn có thể xét tuyển vào ngành Quản lý đất đai tại BAFU bằng 02 phương thức:

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
Xét tuyển theo kết quả

kỳ thi THPT quốc gia

Xét tuyển theo học lực 

Trung học phổ thông

– Tốt nghiệp THPT;

– Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tổ hợp môn xét tuyển (bao gồm cả điểm ưu tiên) đạt từ 15,0 trở lên

– Tốt nghiệp THPT;

– Điểm trung bình học tập 5 học kỳ THPT (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kì 1 của lớp 12) đạt từ 6,0 điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên) hoặc tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 23,0 điểm (01 môn chính nhân hệ số 2).

BẰNG CẤP

   Hoàn tất tất cả các môn học trong toàn khóa học, sinh viên sẽ được nhận bằng kỹ sư quản lý đất đai do trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang cấp theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo