LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 13: từ ngày 23 đến 29 tháng 3 năm 2020)

104
Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ hai  23/3                                                                                               
10h30’ Họp Khoa: Rà soát cán bộ quy hoạch, quản lý cấp Phòng, Khoa, Trung tâm năm 2020; Xin ý kiến thống nhất chủ trương về việc bổ nhiệm cán bộ phụ trách bộ môn Toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
14h00’ Họp Chi bộ: Thông qua Quy chế làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; Rà soát cán bộ quy hoạch, quản lý cấp Phòng, Khoa, Trung tâm năm 2020; Xin ý kiến thống nhất chủ trương về việc bổ nhiệm cán bộ phụ trách bộ môn Toàn thể đảng viên TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
Thứ ba  24/3
Thứ tư  25/3
14h00’ Thông qua Dự thảo Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ và Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị Tổ soạn thảo theo phân công của Trưởng khoa

(Ô. Hà, Thăng, Cô Na, Đinh Trang, Huyền Trang và Bùi Thơm)

TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
Thứ năm 26/3
Thứ sáu  27/3
Thứ  bảy 28/3                                                           
Chủ nhật 29/3
Nhắc việc: Cố vấn học tập các lớp thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo với Ban chủ nhiệm Khoa về tình hình sinh viên theo yêu cầu của Nhà trường.