LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 14: Từ ngày 30/3 đến ngày 15/4 năm 2020)

115
Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ hai  30/3                                                                                                
Thứ ba  31/3
Thứ tư  01/4
09h00’ Họp xét tốt nghiệp các lớp: DLTV-KINHTE7A; DLV-BVTV7A; DL-QLĐĐ7B, 8A; DVB-QLĐĐ7B; DV-QLTN2A; DL-CNTP7A, 8A và sinh viên xét tốt nghiệp bổ sung TS. Nguyễn Văn Bài TS. Nguyễn Tuấn Điệp Phòng họp số 2
Thứ năm 02/4                                                
Nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3/2020)
Thứ sáu  03/4
Thứ  bảy 04/4                                                           
Chủ nhật 05/4
Nhắc việc:

Trưởng các Bộ môn, cố vấn học tập, giảng viên phụ trách học phần thực hiện nghiêm túc kế hoạch tổ chức đào tạo online học kỳ 2 năm học 2019-2020

– Cán bộ, viên chức trong đơn vị thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ.