LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 08: từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 02 năm 2020)

74
Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ hai  17/02                                                                                                
09h30’ Họp giao ban tuần Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, Trưởng các đoàn thể và Tổ văn phòng (Bà Thơm, Bà Trang), Bà Hiền, Hoài và Ô. Long. TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
Thứ ba  18/02
09h00’ Họp triển khai nhiệm vụ KHCN và công tác tuyển sinh 2020 Ban chủ nhiệm Khoa (Ô. Hà), trưởng các Bộ môn và toàn thể giảng viên TS. Khương Mạnh Hà Phòng họp Khoa
14h00’ Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020 TS. Nguyễn Văn Bài PGS. TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 2
Thứ tư  19/02
08h00’ Họp BCH Công đoàn trường mở rộng ThS. Phan Lê Na Th.S Nguyễn Thị Kim Nhung Phòng họp số 2
Thứ năm 20/02
13h00’ Lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ chủ chốt về nhân sự lãnh đạo Trường Trưởng khoa và Phó trưởng khoa – PGS. TS. Nguyễn Quang Hà

– Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ

Phòng họp số 2
Họp giao ban mở rộng PGS. TS. Nguyễn Quang Hà
Thứ sáu  21/02
Thứ  bảy 22/02                                                           
Chủ nhật 23/02
Nhắc việc:

– Văn phòng Khoa hoàn thành báo cáo tháng về Phòng TC-HC trước 15h thứ 3 ngày 18/02/2020;

– Trưởng các Bộ môn, giảng viên, cố vấn học tập các lớp và sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung Văn bản số 61/ĐHNLBG-ĐT ngày 15/02/2020 của Ban Hiệu trưởng về việc kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên, học viên và tổ chức hoạt động dạy, học online;

– Trưởng các Bộ môn, đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động năm nộp cho Văn phòng Khoa chậm nhật ngày 21/02/2020.